Rovný přístup

Slouží k zařazení do kategorie Rovný přístup v levém sloupci.

Jak dodržovat zásadu rovného zacházení a zajišťovat nediskriminační prostředí a vztahy

Právní úprava týkající se diskriminace obsahuje pouze žádaný stav, říká, co je zakázáno, co je třeba zajistit apod. Neobsahuje ovšem postup, jak žádaného stavu dosáhnout. Na jednu stranu to představuje respekt vůči svobodě jednání zaměstnavatelů, tedy žádné zbytečné přikazovaní, jak mají co dělat. Na stranu druhou to může představovat problém ve chvíli, kdy zaměstnavatel nemá jasnou a konkrétní představu, jak žádaného stavu dosáhnout.

Když zákazník odmítá služby Vašeho pracovníka

Odmítá Váš obchodní partner či zákazník služby poskytované lidmi jiné etnické příslušnosti? Zaměstnáváte proto raději pracovníky z majoritní společnosti v obavě, abyste nepřišli o partnery a klienty?

1. Zaměstnavatel by měl vybírat zaměstnance podle jejich schopností. Každému zájemci o práci by měl dát příležitost představit se a přesvědčit, že pracovní pozici zvládne a že je na něj spolehnutí. V žádném případě by se zaměstnavatel neměl při výběru lidí nechat unést předsudky a paušálně člověka odmítnout např. pro jeho etnický původ.

Šetření u velkého zaměstnavatele

Jeden z držitelů značky, významný regionální zaměstnavatel působící ve výrobní sféře, zaměstnává přes 1000 lidí. Vzhledem k velikosti společnosti je přirozené, že jednotlivé procesy jsou upraveny vnitřními předpisy. Je důležité, aby v nich bylo pamatováno i na věci, které se týkají rovného zacházení. Jednou z podmínek pro získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel v tomto případě tak je dostatečná formální úprava šetřené oblasti, dostatečná dostupnost příslušných předpisů zaměstnancům a odpovídající postup vyřizování případných stížností zaměstnanců, resp.

Šetření u malého zaměstnavatele

Jeden z nositelů značky Ethnic Friendly zaměstnavatel zaměstnává „pouze“ dvě desítky pracovníků. Vzhledem k velikosti společnosti fungují vnitřní procesy bez rozsáhlé formální úpravy. Pro udělení značky je nutné, aby zaměstnavatel prostřednictvím vnitřních opatření zajišťoval rovné zacházení k zaměstnancům, uchazečům o zaměstnání a dalším osobám. Tato opatření však nemusí nutně mít podobu písemných dokumentů, a po zaměstnavateli tak ani přijímání vnitřních předpisů a zakotevní zákazu diskriminace v nich nebylo vyžadováno.

Odmítání pracovníků pro jejich etnický původ

"Protože je nechtějí zákazníci",  je zákazanou diskriminací!   

Více zde.

Syndikovat obsah